Verkiezingsdebat 8 maart 2018

Verkiezingsdebat 8 maart 2018

In samenwerking met gemeente Zuidplas organiseert VION op 8 maart aanstaande het verkiezingsdebat "Lokaal Ondernemen in Zuidplas". We hebben de 8 partijen uitgenodigd deel te nemen aan het debat. Voorafgaand aan het debat vindt een contactmiddag voor alle VION leden plaats.

Vanaf 17.30 uur starten we met een borrel en aansluitend een heerlijk diner in restaurant Van der Valk. Het debat start om 19,30 uur en wordt om 21.30 uur afgesloten met een borrel. Wilt u deelnemen aan deze contactmiddag en het debat dan kunt u dat doen door het formulier in te vullen d.m.v. het klikken op deze link  https://goo.gl/forms/tVXJkYNbRJj7whkp1


In samenwerking met gemeente Zuidplas organiseerde VION op 8 maart het verkiezingsdebat "Lokaal Ondernemen in Zuidplas". We hebben de 8 partijen uitgenodigd deel te nemen aan het debat. Voorafgaand aan het debat vond een contactmiddag voor alle VION leden plaats. De woordvoerders van alle partijen mochten eerst zichzelf voor een zeer volle zaal introduceren middels een 3 minutenpitch. Daarna verdedigden ze hun standpunten op stellingen betreffende het locale ondernemersklimaat en winkeltijden. Moderator Dave van der Wal hield de boel scherp en zorgde zo voor een zeer bijzondere avond. Dit smaakte naar meer.

Meer activiteiten

VION Actueel

VION brengt regelmatig de nieuwsbrief VION ACTUEEL uit, waarin o.a. de bijeenkomsten worden gemeld en besproken. Ook is er aandacht voor actualiteiten en nieuwsfeiten over onze leden.