ALV/Netwerkbijeenkomst

ALV/Netwerkbijeenkomst

We kijken terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering op 11 april jl. in Restaurant Perron waarin de jaarcijfers 2018 en de begroting 2019 door de aanwezige leden werden goedgekeurd.

Arjan den Ouden werd benoemd tot bestuurslid, zodat het bestuur nu weer voltallig is. Ook riep voorzitter Wendy Hopmans de activiteiten uit 2018 in herinnering en gaf ze een overzicht van het programma van activiteiten van dit jaar. Wendy benadrukte nog eens dat het thema van 2018 ‘VION midden in de maatschappij’ nog steeds van groot belang is. Daarnaast lichtte ze het jaarthema ‘Boeien & Binden’ toe. Ze refereerde in dat verband aan de geslaagde bijeenkomst in de Rabobank in Gouda in februari. Ook bracht ze de ‘groslijst’ van de gemeente Zuidplas ter sprake met de toezegging dat alle leden op zeer korte termijn een bericht daarover ontvangen (nb deze is al verstuurd als eerste VION-actueel). Ten slotte noemde ze nog de namen van drie nieuwe leden: Jack van Zuijlen van De Basis, Roland Peppel van CC Zorgadviseurs en Jos Barmentloo van Barmentloo Payroll Services, die zich tijdens de borrel kort op de zeepkist voorstelde.

Tijdens de netwerkbijeenkomst na de ALV was er volop gelegenheid voor onderlinge ontmoetingen en kennismakingen met een gezellige borrel en een heerlijk ‘walking dinner’.

 

Meer activiteiten

VION Actueel

VION brengt regelmatig de nieuwsbrief VION ACTUEEL uit, waarin o.a. de bijeenkomsten worden gemeld en besproken. Ook is er aandacht voor actualiteiten en nieuwsfeiten over onze leden.